Navigation Menu+

Nabízené služby

Nabízené služby

 

Sběr prostorových dat:

Pořízení geodat v terénu pomocí GPS se submetrovou přesností.

Pořízení geodat metodami digitální kartografie (např. vektorizací nad ortofotomapou).

Převzetí podkladů z dostupných zdrojů a jejich přepracování.

 

Zpracování a prezentace prostorových dat:

Import, export a konverze geodat.

Topologické a věcné kontroly dat.

Návrhy datových struktur grafických i popisných dat.

Zpracování měřených geodat v předepsané struktuře a formátu.

Propojení geodat s negrafickými atributy (připojení popisných údajů z databáze).

Tvorba statických a interaktivních map, plánů a schémat.

Tvorba pasportů zeleně a dopravy.

Zpracování výškových dat z leteckého laserového skenování (reliéfní mapy).

 

Práce v aplikaci QGIS

Instalace, konfigurace a přizpůsobení typového software.

Konzultační a poradenské služby, školení.

 

Urbanistické a architektonické studie:

Urbanistické a architektonické studie veřejných prostor a staveb.

2D a 3D vizualizace staveb a krajinných celků.

Počítačové rekonstrukce a modelování.

 

Webové prezentace:

Tvorba internetových stránek a aplikací (klasických i mapových).

Tvorba pokročilejších webových prezentací v redakčním systému WordPress.

Virtuální prohlídky interiérů i exteriérů (sférické fotografie).